Plink Garantiemakelaars
Frederik Hendriklaan 59
2582 BT Den Haag
Telefoon
070-3551100
Team

Lukas Melisse, NVM-Makelaar en NVM-Taxateur
Cees Meevers Scholte, NVM Makelaar
Jeannette van Straaten-van Loon, Kandidaat makelaar
Patty van Rooy, Kandidaat makelaar
Julia Gemen, Kandidaat makelaar