Het nieuwe sectorrapport bedrijfsruimtemarkt laat zien dat deze markt voor veel uitdagingen staat. Over de hele linie wordt de daling van de opname van bedrijfsruimtes veroorzaakt door een mismatch tussen vraag en aanbod.

Vooral de beperkte beschikbaarheid van geschikte panden en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden spelen hierbij een grote rol. Zo is er veel schaarste aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame panden voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Tegelijkertijd worden nieuwbouwprojecten bemoeilijkt door een groot tekort aan bouwkavels, hoge grondprijzen en vaak beperkte ruimte op het stroomnetwerk.

De schaarste in de bedrijfsruimtemarkt kan volgens NVM Business niet los worden gezien van de coronacrisis, toen de vraag naar bedrijfsruimtes steeg door de groei van e-commerce en bedrijven grotere voorraden moesten aanhouden. Daarnaast konden veel bedrijven dankzij steunmaatregelen van de overheid overleven. Hierdoor vonden er nauwelijks faillissementen plaats en kwamen in de periode na de pandemie vrijwel geen beschikbare bedrijfsruimtes vrij. Desalniettemin is het fundament onder de vraag enigszins verzwakt door de terugvallende economische groei. Deze optelsom van factoren zet volgens NVM Business een rem op de dynamiek in de markt, waardoor zowel het regionale bedrijfsleven als de bredere nationale economie door het ontbreken van groeikansen wordt belemmerd.