Onaantastbaar

Volgens Tom Berkhout, hoogleraar Real Estate aan Nyenrode Business Universiteit, zorgt de taxateur voor consumentenbescherming. “Taxateurs taxeren voor het publieke belang. Een consument kan er zo op vertrouwen dat de marktwaarde met feiten is vastgesteld door iemand met lokale kennisDe handtekening van een taxateur moet een zegel van vertrouwen zijn. Want als je als taxateur volgens de regels alles opstelt, kan niemand je wat maken. Dan is je taxatie onaantastbaar.”

Datagedreven en persoonlijke waardering

Lana Goutsmits-Gerssen, vakgroepvoorzitter van NVM Wonen en portefeuillehouder taxeren stelt dat er in een veranderende woningmarkt meer behoefte is aan de deskundigheid van een taxateur. “We hebben steeds meer te maken met data, en in de huidige markt kan juist een taxateur deze data heel goed duiden. Daar zit dan ook het verschil tussen datagedreven waardering en persoonlijke waardering. Hierin wordt de rol van de taxateur steeds belangrijker.”

Op waarde schatten

Ook Fonger Ypma, CEO van brainbay, de data-dochter van NVM, benadrukt dit. “In een onzekere markt als deze, heb je een professional – de taxateur – nodig om alle data op een juiste manier te duiden. Data is nooit 100 procent kwaliteit. De taxateur moet de data op waarde schatten.” Met de nieuwe Waarderen-tool van brainbay wordt de taxateur geholpen met dataverzameling. “Veel gegevens zijn al bekend dus werkt het niet efficiënt wanneer de taxateur dit eerst zelf moet verzamelen. Met deze tool wordt dat werk uit handen genomen.”

Duurzaam vastgoed

Voor Annemarie Maarse, director woningen bij Syntrus Achmea REF – een institutionele belegger die voornamelijk namens pensioenfondsen en verzekeraars belegt – verdient het verschil tussen duurzaam en niet duurzaam vastgoed steeds meer aandacht bij taxaties. “Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en het raakt de consument ook direct in de portemonnee. Als taxateur moet je daarom aandacht besteden aan hoe duurzaam vastgoed is en hoe dit verduurzaamd is. Om duurzaamheid in waarde uit te drukken, kun je bijvoorbeeld kijken naar de woonlasten van een woning met een bepaald energielabel. Wat kost het om in een woning met label E of label B te wonen?”

Groter verschil in waarde

Fonger Ypma verwacht ook dat verduurzaming steeds belangrijker wordt voor de waarde van woningen. Zo heeft brainbay onderzocht of je duurzaamheid kan uitdrukken in waardering, bijvoorbeeld via de energielabels. “De verschillen in waarde gaan echt groter worden op dit vlak. De hoogte van de energierekening wordt steeds belangrijker en we zien tekenen dat de markt minder krap wordt.”

Bewijs

Tom Berkhout is het zeker eens dat de taxateur aandacht moet hebben voor duurzaamheid, maar “het is voor een taxateur onmogelijk om duurzaamheid mee te nemen in de taxatiewaarde. Taxaties zijn gebaseerd op bewijs. Duurzaamheid gaat vaak over een toekomstige situatie. Dat past dus niet in een marktwaarde taxatie.”

Tot slot

De vier topsprekers zijn het er unaniem over eens: de rol van de taxateur blijft belangrijk. Zeker in een onzekere markt en zeker in een wereld die steeds meer zal worden gedomineerd door heel veel data. Dan is het aan de taxateur om daar een kritische blik op te werpen en dit goed te kunnen duiden, zodat de consument optimaal geadviseerd en geholpen wordt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Programmamanager Ingrid Streppel: I.streppel@nvm.nl.